Tarieven en inschrijven

Via de onderstaande knoppen kunt u inschrijven voor het kinderdagverblijf of voor de buitenschoolse opvang. Vermeld in het opmerkingenvakje of u incidentele of structurele opvang wenst. Bij structurele opvang geeft u op de dagen aan wanneer uw kind gebruik gaat maken van de opvang van De Boomhut. Bij incidentele opvang geeft u de dagen aan wanneer uw kind ‘af en toe’ gebruik maakt van opvang van De Boomhut.

Tarieven

Kinderdagverblijf

Maandag – Vrijdag

€10,75 per uur

Buitenschoolse opvang

Maandag – Vrijdag

€9,55 per uur